Home > Life & Style > Czy od decyzji ZUS można się odwołać – jak to zrobić?

Czy od decyzji ZUS można się odwołać – jak to zrobić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest organem decyzyjnym co do rent, emerytur, zasiłków i świadczeń chorobowych czy też macierzyńskich. Niestety, nie każda decyzja organu rentowego jest dla ubezpieczonego satysfakcjonująca. Warto jednak pamiętać, że podobnie jak ma to miejsce w innych przypadkach i sporach z instytucjami publicznymi, tak i decyzję ZUS można zaskarżyć za pomocą różnego rodzaju środków odwoławczych. Sprawdźmy, o czym pamiętać, jeśli zależy nam na zmianie orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Postępowanie odwoławcze w ZUS – na czym polega?

 Jeśli ubezpieczony otrzymał na piśmie niekorzystną dla siebie decyzję w postaci odmowy przyznania mu prawa do renty, emerytury lub zasiłku, ma możliwość wszcząć postępowanie odwoławcze. Warto jednak pamiętać, że odwołanie od decyzji ZUS jest określone ścisłymi ramami czasowymi. Osoba, której dotyczy orzeczenie ma 30 dni na uruchomienie procedury odwoławczej. Jeśli chcemy zaskarżyć niekorzystną dla nas decyzję, należy sporządzić odpowiedni wniosek i złożyć go na piśmie w siedzibie ZUS, właściwej dla naszej sprawy. Organ rentowy po kolejnym negatywnym orzeczeniu dotyczącym naszej sprawy, ma obowiązek przesłać protokół do sądu.  We wniosku ubezpieczony musi umotywować swoją skargę, ale i poprosić o opinię biegłych. Zaskarżenie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych warto przeprowadzać z doświadczonym pełnomocnikiem. Adwokat, który specjalizuje się w prawie pracy skutecznie umotywuje powody zażalenia i będzie reprezentował interesy ubezpieczonego przed sądem. Jeśli interesują nas związane z ZUS porady prawne Katowice będą najwłaściwszym miejscem, w którym można skonsultować się ze specjalizującym się w zagadnieniach ubezpieczeń prawnikiem.

Avatar
Poszukiwacze Wiedzy
Jeśli poszukujesz cennej wiedzy, to niewątpliwie znalazłeś się we właściwym miejscu. Oddaj się lekturze naszego serwisu, a na pewno nie będzie to czas zmarnowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × jeden =